Åbningstider, priser og moduler

Børnehaven har åben fra kl. 06.30-17.00

Har I spørgsmål eller ønsker mere information omkring børnehaven, kontakt venligst Steiner Skolen i Vejle tlf. 7583 0320 eller Naturbørnehaven tlf. 2928 5702.

PRISER OG MODULER

Heldagsplads, kl. 06.30-17.00
Kr. 2.491,-

Juli måned er betalingsfri

Priserne reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til pristalsregulering.

Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og kr. 100,- for følgende børn.

 

FRIPLADS/MODULER

Søges gennem kommunen. Der skal søges hvert år. Søskenderabat kan opnås, hvis man har flere børn i kommunal dagpleje, børnehave eller kommunal fritidsordning.  Ansøgningsskema kan fås hos kommunen.