B. Forældresamarbejde

En vigtig pædagogisk vinkel i vores pædagogik er at skabe sammenhæng i barnet liv. Derfor er det af meget stor vigtighed, at forældre og pædagoger samarbejder. At hjemmet og institutionen samarbejder.

Vi mødes i det daglige ved at hilse på alle forældre, gerne med håndtryk, og ser dem i øjnene. Ligeledes får vi sagt ordentlig farvel til forældrene såvel som til børnene efter en endt dag.

Hvor det er naturligt, kan vi kort høre fra forældrene, hvis der er sket noget for barnet siden sidst – og efter endt dag ligeledes, at pædagogerne fortæller hvis der har været noget vigtigt, interessant eller anderledes for barnet denne dag i børnehaven. Vi taler i disse situationer dog ikke længe med forældrene, da det vil tage god tid fra de øvrige børn på stuen.

Hvor der er tid til det, er det godt for børnene at opleve, at forældre og pædagoger taler sammen om små hverdagsting. Når børnene optages i institutionen, har vi en optagelsessamtale med forældrene på ca. en times tid. Her hører vi lidt om barnet og hjemmet, og vi fortæller ligeledes om børnehaven, om vores pædagogik og om praktiske, vigtige ting, som bør siges, inden forældrene og børnehaven siger endeligt ja til at samarbejde, og barnet herefter kan starte hos os.

Hvis barnet går i børnehaven, indtil det skal i skole, vil vi invitere til en afskedseftermiddag med personale, børn og forældre en dag inden sommerferien. Vi mener, at det er vigtigt at få sagt ordenligt goddag og ligeledes at få sagt ordentligt farvel. Det gælder selvfølgelig også for de børn, der stopper, fordi de evt. skal flytte.

Ved barnets fødselsdag beder vi forældrene om at aflevere en beskrivelse af barnets liv derhjemme fra det blev født og til nu. Blot et par hændelser for hvert år og en begivenhed, som barnet vil have glæde af bliver fortalt til hele børnehavegruppen. Dette for, at der skal være forbindelse mellem hjem og børnehave.

Øvrige arrangementer for forældre:

  • Vi afholder tre forældremøder om året. Her tager vi forskellige pædagogiske temaer op, og forældrene får tid til at udtrykke sig og høre om hinandens oplevelser med børnene.
  • Når barnet har været hos os i ca. tre måneder, har vi samtale med forældrene på ca. en halv time.
  • Vi har desuden hvert forår med hvert forældrepar et konsultationsmøde, som varer en times tid. Her taler vi om det enkelte barn og dets udvikling (nye børn ca. en halv time).
  • Vi holder en havedag om året, hvor forældrene samarbejder om at gøre haven fin for børnene samt en hovedrengøringsdag, hvor børn og forældre gør rent i børnehaven.
  • Desforuden er der basar én gang om året ved adventstid, hvor forældrene samarbejder om at lave noget i børnehaven, som indbringer lidt penge til børnehaven. Basaren er dog primært en oplevelse for børn og forældre og for de besøgende.
  • Personalet afholder tre arrangementer om året for børn og forældre: en lanternefest i oktober, en julehyggedag inden juleferien og den tidligere nævnte sommerafslutningsfest.
  • Vi har en kultur i vores institution om, at de voksne taler med respekt til og om hinanden. Det gælder både forældrene indbyrdes, forældre og pædagoger imellem samt børn og voksne imellem. Derudover er det rigtigt vigtigt, at pædagogerne altid taler med forståelse, varme og empati om familierne. Dette betyder ikke, at man ikke kan sige ting ”lige ud”, tydeligt og klart, for åbenhed er også vigtig. Blot ikke uden varme og med forståelse for og tillid og respekt til hinanden.
  • Forældrekredsen har valgt en repræsentant til bestyrelsen. Denne person skal godkende vores læreplan og får tilsendt læringsplaner og evalueringer hver måned fra pædagogerne.
  • Forældrekredsen vælger også en rengøringsrepræsentant og en haverepræsentant.