Eurytmi i børnehaven

Eurytmi betyder ”smukke, harmoniske bevægelser” og er en kunstart, som giver børnene mulighed for at udtrykke indre sjælelige oplevelser i en særlig form for “bevægelses-leg”. Forløbet er bygget op omkring længere eller mindre, små historier, der fortælles af eurytmisten.

Hertil bevæger børnene alle kroppens lemmer i efterligning af eurytmistens bevægelser, som laves i samklang med lydene i de små rytmiske vers. I sit udgangspunkt er eurytmien en bevægelseskunst (opstod omkring år 1912) udviklet af Rudolf Steiner, hvor man synliggør blandt andet sprogets lyde samt følelser og bevægelser.

Alt er legende, og børnene er ét med det, de gør.  Vi lister som alfer, tramper som trolde, hopper som harer, hugger brænde, plukker blomster, kælker og meget, meget mere… Vi besøger dyrenes, eventyrets og elementarvæsnernes rige, og hele tiden til fortællinger, som er digtet med rim og rytme.

Gennem eurytmien hjælpes barnet til indre ro og harmoni. Her styrkes barnets formkræfter og forbindelsen mellem den verden, det kommer af og den verden, det er på vej til at erobre.  Eurytmien hjælper os til at vokse ind i legemet på en hel og harmonisk måde:
“Fra himlen / kommer vi ned på jorden / og står fast / med begge ben.” Barnet opnår en god og stærk “Jeg-midte” i sit indre og vil senere i livet opnå gode evner til at kunne finde nye kræfter til at klare livets udfordringer.