Generelle Visioner/værdier i naturbørnehaven

• At der skal være helhed i barnets verden. Med andre ord, verden skal hænge sammen for barnet.
• At barnet skal kunne føle, at verden er god. Her er det vigtigt, at man som voksen er positiv, varm og fordomsfri.
• At barnet skal føle sig tryg.
• At barnet føler sig set af de voksne pædagoger.
• At al opdragelse er selvopdragelse. Dvs. at den voksne ”opdrager sig selv” så pædagogen kan fremstå efterlignelsesværdig for barnet. (dette er et pædagogisk princip)
• Læringen for barnet i naturbørnehaven er: at lære at være menneske blandt mennesker. Læren om alt det som er rundt om barnet lige her og nu, i årstiden, i rummet, i nuet, i det helt nære.
• At vi som pædagoger er opmærksomme på den alder, barnet har i børnehaven, og ikke bevæger os ud over det, som for barnet er vigtigt i livet lige på det alderstrin, hvor det befinder sig. som et trinbræt til den videre læring, når barnet når skolealderen.
• At børnene skal kunne få lov til at udtrykke deres egne indre skabende kræfter gennem forskellige naturlige udtryksformer.
Metode: At de voksne i børnehaven udvikler sider i sig selv, der gør, at de bedst muligt kan indfri ovenstående for barnet. At de voksne løbende studerer børnene og pædagogikken.