Kalender

KALENDER

FERIEPASNING OG LUKKEDAGE i første halvdel af 2019:

Januar

2. jan.: Opstart efter jul – pasning ved behov i uge 1

5. jan.: Hovedrengøring

Vinterferie

11 februar til og med d.17 februar.

børnehaven er åben uge 7. For børn med pasnings behov (tilmelding sendes ud).

pædagogiske dag(tilmelding sendes ud)

Fredag d. 5 april

påske lukket

mandag d.15 til mandag til og med den 22. april

lukket storbededag

  1. maj

grundlovsdag

SFO´en er åben onsdag 5 juni, børnehaven åben for børn med pasnings behov (tilmelding sendes ud)

Fester gennem året: (datoerne kommer løbene.)


De fleste af festerne foregår for børnene i børnehavetiden,
men vær opmærksom på at vi måske starter kl. ca 9.
Der vil altid i god tid før, komme en mail med nøjagtig beskrivelse af festen og dens forløb.

Se i øvrigt på kalenderen der hver måned bliver justeret og som hænger på vores opslagstavle i gangen, i børnehaven.

Høstfest: Sidst i  august

Michaelsfest. Sidst i september

Lanternefest: Først i november. Denne fest er med forældre.

Bazar: Lørdag før første adventssøndag. Denne dag er for hele familien og for venner og bekendte.

Adventsspiral: Først i december

Julespil: Føst i december

Hellig tre konger spil: I januar

Fastelavnsfest til februar

Påskefest til april

Pinsefest til maj

Sommerafslutning for de børn der skal i skole: sidst i juni. Denne fest er med forældre.