Kalender

FERIEPASNING OG LUKKEDAGE i første halvdel af 2019:

Januar

2. jan.: Opstart efter jul – pasning ved behov i uge 1

5. jan.: Hovedrengøring

Vinterferie

11 februar til og med d.17 februar 2019.

børnehaven er åben uge 7. For børn med pasnings behov (tilmelding sendes ud).

pædagogisk dag (tilmelding sendes ud)

Fredag d. 5 april 2019

påske – lukket

mandag d.15 til mandag til og med den 22. april 2019

Store bededag – lukket 

1.maj – lukket 

Grundlovsdag

SFO´en er åben den 5. juni, børnehaven er åben for børn med pasningsbehov (tilmelding sendes ud).

Fester gennem året: (datoerne kommer løbene)

De fleste af festerne foregår for børnene i børnehavetiden,
men vær opmærksom på at vi måske starter kl. ca 9.
Der vil altid i god tid før komme en mail med nøjagtig beskrivelse af festen og dens forløb.

Se i øvrigt på kalenderen der hver måned bliver justeret og som hænger på vores opslagstavle i gangen, i børnehaven.

Høstfest: Sidst i  august

Michaelsfest. Sidst i september

Lanternefest: Først i november. Denne fest er med forældre.

Bazar: Lørdag før første adventssøndag. Denne dag er for hele familien og for venner og bekendte.

Adventsspiral: Først i december

Julespil: Først i december

Hellige tre konger spil: I januar

Fastelavnsfest: i februar

Påskefest: i april

Pinsefest: i maj

Sommerafslutning for de børn der skal i skole: sidst i juni. Denne fest er med forældre.