Kalender

FERIEPASNING OG LUKKEDAGE i første halvdel af 2019:

Januar

 Opstart efter jul – pasning ved behov i uge 1

. jan.: Hovedrengøring

Vinterferie

(tilmelding sendes ud).

1 pædagogiske dag  hvor skole, SFO og børnehave er lukket 

(datoen lægges på hjemmesiden efter sommerferien)

påske – lukket

Store bededag – lukket 

1.maj – lukket 

Grundlovsdag – lukket

Juli/ sommerferie lukket

Fester gennem året: (datoerne kommer løbene)

De fleste af festerne foregår for børnene i børnehavetiden,
men vær opmærksom på at vi måske starter kl. ca 9.
Der vil altid i god tid før komme en mail med nøjagtig beskrivelse af festen og dens forløb.

Se i øvrigt på kalenderen der hver måned bliver justeret og som hænger på vores opslagstavle i gangen, i børnehaven.

Høstfest: Sidst i  august

Michaelsfest. Sidst i september

Lanternefest: Først i november. Denne fest er med forældre.

Bazar: Lørdag før første adventssøndag. Denne dag er for hele familien og for venner og bekendte.

Adventsspiral: Først i december

Julespil: Først i december

Hellige tre konger spil: I januar

Fastelavnsfest: i februar

Påskefest: i april

Pinsefest: i maj

Sommerafslutning for de børn der skal i skole: sidst i juni. Denne fest er med forældre.