Kommende arrangementer i Børnehaven


Næste to forældremøder er d. 1/11 2017 og d.5/2 2018
Herefter  er der forældre samtaler.(samtaler om det enkelte barn med barnets forældre).
Der ophænges en liste i børnehaven , hvor forældre kan skrive sig på de afsatte datoer og tidspunkter.

Fester gennem året: (datoerne kommer løbene.)
De fleste af festerne foregår for børnene i børnehavetiden,
men vær opmærksom på at vi måske starter kl. ca 9.
Der vil altid i god tid før, komme en mail med nøjagtig beskrivelse af festen og dens forløb.

Høstfest: Sidst i  august

Michaelsfest. Sidst i september

Lanternefest: Først i november. Denne fest er med forældre.

Bazar: Lørdag før første adventssøndag. Denne dag er for hele familien og for venner og bekendte.

Adventsspiral: Først i december

Julespil: føst i december

Hellig tre konger spil: I januar

Fastelavnsfest: februar

Påskefest til april

Pinsefest : til maj

Sommerafslutning for de børn der skal i skole: sidst i juni. Denne fest er med forældre.