Kommende arrangementer i Børnehaven

December

1. dec.: Julebazar

7. dec.: Adventsspiral i børnehavetiden

12. dec.: Nissefest i børnehavetiden

20. dec.: Juleafslutning med forældrekaffe fra kl. 15-16

21. dec.: Juleferie – men pasning ved behov

Januar

2. jan.: Opstart efter jul – pasning ved behov i uge 1

5. jan.: Hovedrengøring

Februar

Marts

18. marts kl. 19-21: Forældremøde

Fester gennem året: (datoerne kommer løbene.)
De fleste af festerne foregår for børnene i børnehavetiden,
men vær opmærksom på at vi måske starter kl. ca 9.
Der vil altid i god tid før, komme en mail med nøjagtig beskrivelse af festen og dens forløb.

Høstfest: Sidst i  august

Michaelsfest. Sidst i september

Lanternefest: Først i november. Denne fest er med forældre.

Bazar: Lørdag før første adventssøndag. Denne dag er for hele familien og for venner og bekendte.

Adventsspiral: Først i december

Julespil: føst i december

Hellig tre konger spil: I januar

Fastelavnsfest: februar

Påskefest til april

Pinsefest : til maj

Sommerafslutning for de børn der skal i skole: sidst i juni. Denne fest er med forældre.