Læreplan i naturbørnehaven

Vi kalder os Naturbørnehaven, da vi dagligt går ned i skoven og opholder os der i længere tid og i øvrigt tager naturen ind som en vigtig del af vores hverdag. En enkel dag om ugen opholder vi os i vores have hele dagen. Et mål /vision er: At børnene gennem naturen får netop de oplevelser, sanseindtryk og motoriske udfordringer som de har brug for.
Naturbørnehaven er en Rudolf Steiner institution og bliver derfor inspireret af Steiner pædagogikken.
Naturbørnehavens lærerplan har et overordnet mål/vision: At børnene er vores læreplan. Vi iagttager børnene og deres udtryksformer på en sådan måde at vi korrigerer vores læreplan/vores handlinger ud fra, hvad børnene viser os, der er nødvendigt for deres trivsel og udvikling.

 

De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er:

 

1.        Barnets alsidige personlige udvikling
2.        Sociale kompetencer
3.        Sprog
4.        Krop og bevægelse
5.        Naturen og naturfænomener
6.        Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

Udover disse læreplanstemaer har vi en række fokuspunkter,
der er udstukket af ministeriet:

 

A.       Børn i udsatte positioner
B.        Forældresamarbejde
C.       Overgange i Naturbørnehaven
D.       Æstetik og foranderlighed i børnenes opholdsrum

 

 

Generelle Visioner/værdier i naturbørnehaven er:

• At der skal være helhed i barnets verden. Med andre ord, verden skal hænge sammen for barnet.
• At barnet skal kunne føle, at verden er god. Her er det vigtigt, at man som voksen er positiv, varm og fordomsfri.
• At barnet skal føle sig tryg.
• At barnet føler sig set af de voksne pædagoger.
• At al opdragelse er selvopdragelse. Dvs. at den voksne ”opdrager sig selv” så pædagogen kan fremstå efterlignelsesværdig for barnet. (dette er et pædagogisk princip)
• Læringen for barnet i naturbørnehaven er: at lære at være menneske blandt mennesker. Læren om alt det som er rundt om barnet lige her og nu, i årstiden, i rummet, i nuet, i det helt nære.
• At vi som pædagoger er opmærksomme på den alder, barnet har i børnehaven, og ikke bevæger os ud over det, som for barnet er vigtigt i livet lige på det alderstrin, hvor det befinder sig. som et trinbræt til den videre læring, når barnet når skolealderen.
• At børnene skal kunne få lov til at udtrykke deres egne indre skabende kræfter gennem forskellige naturlige udtryksformer.
Metode: At de voksne i børnehaven udvikler sider i sig selv, der gør, at de bedst muligt kan indfri ovenstående for barnet. At de voksne løbende studerer børnene og pædagogikken.