3. Sprog

SPROG

 Mål/vision: at børnene skal blive ordrige i deres sprog. At de skal mestre sproget så de derigennem kan udtrykke sig. At de skal kunne blive sprog”kunstnere”.

Metode: Vi voksne bruger et rigt, tydeligt og farverigt sprog med dybde og varme. Af og til når vi beskriver noget for børnene, prøver vi at gøre det på en kunstnerisk måde. Vi bruger et sprog, der taler til børnene, dvs. vi bevæger os sprogligt dér, hvor børnene er til stede med hele deres fantasirigdom.

Tiltag til brug af stemmen/ordene: Vi finder rytmen i sproget, bruger den og ”smager” på ordene ved hjælp af rim og remser og vrøvlevers. Vi råber, hvisker ja lærer børnene at kunne veksle, så de ikke bare uhæmmet snakker højere for at blive hørt eller taler så stille, at ingen kan høre dem. På alle måder lærer de at bruge stemmen, også at forme ordene tydeligt. Vi laver lyde på mangfoldige måder: Hvisker, puster, smælder med tungen, fløjter, siger hvislelyde, efterligner dyre lyde m.m.

Delmål: Den rigdom af billeder, der kan ligge i sproget, prøver vi voksne at få frem, fordi vi oplever, at børnene rigtig føler sig hjemme i ”billederne”/det, de kan se for sig i deres eget indre.

Metode/tiltag gennem eventyr: Gennem eventyrene, som dagligt bliver fortalt, får børnene et stort ordforråd, der rækker ud over den daglige tale. I eventyrene er der også særlig mange ”billeder” F.eks.:  Hendes næse var så lang som et riveskaft, der var så mørkt som på bunden af en sæk, den var så let som luft, så klar som vand og hun var så mild og varm som solen.

Tiltag gennem den daglige snak: Vi fortæller/snakker om daglige ting, som f.eks. hvad vi er i færd med at lave, fortæller måske noget hjemmefra eller om hvad vi har oplevet i øvrigt. Ofte, når vi er samlet, er der en eller flere, der vil fortælle. Vi sørger da for at have en god fortællekultur ved at give barnet tid og ro til at fortælle. Af og til lader vi en ”fortællesten” vandre. Den, der har stenen, må fortælle, de andre lytte, og så vandrer stenen rundt i kredsen.

Tiltag gennem sang: Vi synger mange sange, så børnene også derigennem får sprogets lyd, rytme, klang og melodi ind. Vi laver mange bevægelser til sangene/versene, da bevægelse og ordrytme hører meget tæt sammen for barnet.

Tiltag ved at lytte: Vi gør meget ud af at lytte til børnene, når de i løbet af dagen spontant kommer og vil fortælle noget. Vi lærer dem også at vente, når andre taler, så de ikke bare bryder ind.

Er der et barn, der har svært ved at tale rent, kan vi sørge for at få mange stunder med barnet, hvor vi voksne taler tydeligt til barnet og gentager det, som barnet har svært ved at udtrykke. Vi kontakter forældrene og talepædagogen, hvis det skønnes nødvendigt.